Drobniak.pl

-

ogłoszenia drobne z Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego

- dziś 1113 ogłoszeń

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej :Regulaminem”) określa ogólne warunki zamieszczania ogłoszeń za pomocą SMS i ich publikacji w tytułach wydawanych przez GRUPA WM Sp. z o. o..
 2. Dostawcą usług SMS jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 31-059, ul. Bożego Ciała 31, zwany dalej „Mobiltek”.
 3. GRUPA WM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów ogłoszeń.
 4. GRUPA WM Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nie publikowania ogłoszeń, których treść naruszać będzie zasady niniejszego Regulaminu oraz zawierające treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujące przemoc oraz jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji wydawanych przez GRUPA WM Sp. z o. o.
 5. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu za pomocą ogłoszeń SMS przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 6. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze erotycznym oraz sugerujących lub namawiających do dokonania aborcji.
 7. W przypadku odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia zamieszczonego przez wysyłającego za pomocą SMS o treści niezgodnej z par. 1 pkt. 4, 5 i 6 Regulaminu serwisu, wysyłającemu nie zostanie zwrócona opłata za wysłanie wiadomości SMS.

Zasady wprowadzania ogłoszeń

 1. W Drobniaku można zamieścić krótkie, tanie ogłoszenie drobne.
 2. Przez ogłoszenie drobne rozumiemy ogłoszenie, które nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową wysyłającego SMS.
 3. Czas publikacji ogłoszenia drobnego wynosi 7 dni.
 4. Wiadomości SMS należy wysłać pod jeden z numerów: 7368, 7668 lub 7968 o treści DRB.RR.MM.treść, lub MMS na numer 909123 o treści DRM.RR.MM.treść
  gdzie:
  ‘RR’ – oznaczenie rubryki, w której ma się ukazać ogłoszenie,
  ‘MM’ – oznacza miasto, którego dotyczy ogłoszenie
  ‘treść’ – jest treścią ogłoszenia; w treści ogłoszenia niezalecane jest użycie polskich znaków i znaków specjalnych.
  Przykład:
  DRB.KS.OL.sprzedam komputer, tel. 901 100 100.
  Koszt sms: 3 zł + VAT (3,69 zł z VAT) wysłanego na numer 7368
  Koszt sms: 6 zł + VAT (7,38 zł z VAT) wysłanego na numer 7668
  Koszt sms: 9 zł + VAT (11,07 zł z VAT) wysłanego na numer 7968
  Koszt mms:9zł + VAT (11,07 zł z VAT) wysłanego na numer 909123

Postanowienia końcowe.

 1. Wysłanie wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez wysyłającego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Serwisu.
 3. Reklamacje dotyczące wysyłania SMS należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl.